Hoppa till innehåll

Skadedjur

Skadedjur är tyvärr inte ovanliga. I svenska hem tillhör mjölbagge, pälsänger och silverfiskar de vanligaste och på senare år har även kackerlackan och vägglöss gjort sitt intrång i våra hem. Skadedjur kan finnas i de mest renliga hushåll, smuts har ingen koppling till skadedjur. Oftast är det människan själv som tar med sig krypen hem utan att veta om det. De kan följa med i resväskan och de kan finnas i de produkter vi köper hem till hushållet.

Anmälningsplikt

Om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Det är mycket viktigt att man snabbt kommer igång med saneringen för att undvika spridning. Hallstahem har ett avtal med saneringsföretaget Nomor och du som hyresgäst har rätt till kostnadsfri sanering, förutsatt att du följer våra instruktioner under saneringsarbetet. Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet ska du omgående göra en felanmälan till oss.

Om skadedjur på flera språk

Vägglöss

Svenska
Arabiska

Somaliska
Engelska
Persiska

Kackerlackor

Svenska
Arabiska
Somaliska

Engelska
Persiska