Välkommen till vårt nya system – Dina köpoäng finns kvar!

Läs mer här
Logga in

Riktlinjer personuppgifter

AB Hallstahem med organisationsnummer 556046-4421 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget. Hallstahem värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Denna riktlinje hjälper dig att förstå vilken slags information Hallstahem samlar in och hur denna används. Information om vår personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.

Varför vi behandlar personuppgifter

Hallstahem behandlar personuppgifter för att kunna administrera och hantera kontakten med dig som kund, sökande eller samarbetspartner och rekryteringar av medarbetare. Dina uppgifter används för att du ska kunna ta del av vårt utbud av bostad, lokal, garage, parkeringsplats och för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, skicka erbjudande, hyresavier och information till dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss – namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och bankkontonummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för:

  • Att stå i vår bostadskö
  • Att för befintliga avtal ha information som vi behöver för att fullfölja avtal/sidoavtal med dig som hyresgäst. Felanmälan, utskick av hyresavier, arbetsorderna till hantverkare för underhåll eller reparation, kontakta dig på telefon eller skicka ut meddelande, hyresgästundersökningar, trapphuslistor.
  • Att lägga in nyckelidentiteter och lägenhetsnummer för att kunna använda systemet för att öppna dörrar, boka tvättider, motorvärmare och liknande.
  • Att registrera dig som autogirobetalare/ e-faktura
  • Att kommunicera flytter av elabonnemang med Mälarenergi
  • Att göra kreditupplysning innan tecknande av avtal
  • Att vi registrerar eventuell borgensman, förvaltare, god man, medboende och c/o adresser i samband med ett avtal
  • Att inneha uppgifter om varmvattenförbrukningen (IMD) för ditt hyresobjekt

Hur länge sparas mina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i riktlinjen. Personuppgifter sparas 24 månader efter att ditt avtal har upphört hos oss, hyresavtalet sparas efter bokföringslagen (7 år). Vår bostadskö rensas kontinuerligt, din köplats måste uppdateras inom 12 månader (görs genom att logga in på Mina Sidor), annars sker en rensning av dina uppgifter löpande.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, kompletteras eller raderas. Du har, enligt gällande dataskyddsförordningen, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. På Mina sidor har du möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter. Detta gäller under förutsättning att vi inte enligt lag eller annan rättslig förpliktelse måste spara dina uppgifter.
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi lagrar kan begäran skickas per post eller på epost till info@hallstahem.se. Ange namn, postadress och telefonnummer i ditt mejl, då blir det lättare för oss att skicka svaret till dig.
Adress: AB Hallstahem, Box 64, 734 22 Hallstahammar

Webbstatistik

Webbplatsen använder verktyget Matomo för att analysera webbstatistik. Verktyget samlar in användardata som är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla webbplatsen. Miljön för Matomo Cloud driftas i EU och den data som samlas in är anonymiserad så att man inte kan identifiera enskilda individer. Du kan läsa mer här.

Hantering av cookies på vår hemsida

För att hantera våra webbplatser har Hallstahem avtal med tredje parts-tjänsteleverantörer för att spåra och analysera statistisk användning och volyminformation från våra webbplatsanvändare. Dessa tredjepartsleverantörer använder permanenta cookies för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen, hantera innehållet på våra webbplatser och analysera hur användarna navigerar och använder webbplatserna.

Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet kan du justera inställningen för din webbläsare så att alla eller vissa cookies blockeras. Du kan också göra inställningar så att du varnas när en cookie används på din enhet.

Observera att om du använder webbläsarens inställningar för att blockera alla cookies kan du inte komma åt delar av våra webbplatser.

De data som samlas in av webbplatserna och/eller via cookies kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som nämns ovan. Under alla omständigheter kommer sådana uppgifter inte att sparas längre än ett år.

Läs mer i vår cookiepolicy här.

Söker du lägenhet? Ställ dig i vår bostadskö!

För att kunna söka bostad hos oss måste du vara registrerad i vår bostadskö. Registreringen går på ett kick, sen är det bara att söka.

Registrera dig här