Kolbäck

6 km från Hallstahammar ligger Kolbäck som är trafikknuten där vägar, järnvägar och vattenleder möts. Ett litet brukssamhälle med bra läge för dig som pendlar. Här hittar du en rad trevåningshus. Beståndet är uppdelat i en nyare del där husen har hiss och är rotrenoverade. Sen finns ett äldre mer gediget bestånd. Du hittar även radhus med egen trädgård och uteplats. Du som är student eller företagare kan dra stor nytta av det utmärkta kommunikations- och pendlingsläget med E18 och järnvägsförbindelser till såväl Västerås som Eskilstuna. Från Kolbäck kan du åka gratis buss, Brukslinjen, som går från Virsbo i norr till Kvicksund i söder via Ramnäs, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Strömsholm och Borgåsund.