Välkommen till vårt nya system – Dina köpoäng finns kvar!

Läs mer här
Logga in

Tillgänglighetsredogörelse

Här finns tillgänglighetsredogörelse för hallstahem.se och information om vad digital tillgänglighet är. Kontakta Hallstahem om du upptäcker brister i tillgängligheten på hallstahem.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För hallstahem.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för hallstahem.se

Hallstahem är ansvarig för hallstahem.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är hallstahem.se?

Webbplatsen hallstahem.se är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen hallstahem.se inte är helt tillgängliga. De brister vi känner till presenterar vi på den här sidan. Vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten.

För alla redaktionella fel kollar vi upp vilka sidor felen är på och rättar dem kontinuerligt. Redaktionella fel är sådant som fel rubrikordning eller länkar utan länktext. Vi utbildar också alla redaktörer för att minska på mängden fel.

Allmänna brister

  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Hallstahem och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel tjänsterna YouTube.
  • På en del sidor länkar vi vidare till ett externt system (Vitec marknad) som används för bland annat mina sidor samt söka lediga objekt. Där används tjänster som inte har utvecklats av Hallstahem och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut.
  • Det finns filmer på webbplatsen som inte är syntolkade. Vår ambition är att åtminstone erbjuda samma information i text i anslutning till filmen.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på hallstahem.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om informationen i dessa bilder.
  • Inbäddade filmer saknar ofta textalternativ i form av titel.
  • Vissa länkar saknar länktext.
  • Vissa rubriker saknar innehåll.
  • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning, vilket kan bero på felaktig ordning på rubrikerna på sidan.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem och vi gör även manuella granskningar av webbplatsen.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 21 november, 2023 och uppdaterades senast den 29 november, 2023.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att hallstahem.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Hallstahem

Lämna dina synpunkter på tillgängligheten på hallstahem.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Söker du lägenhet? Ställ dig i vår bostadskö!

För att kunna söka bostad hos oss måste du vara registrerad i vår bostadskö. Registreringen går på ett kick, sen är det bara att söka.

Registrera dig här