Hoppa till innehåll

Skyddsrum

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. I ett läge då Sveriges Regering beslutar om höjd beredskap, kan det bli aktuellt för oss som fastighetsägare att iordningställa skyddsrummen. Detta ska enligt lag ske inom 48 timmar. Därför är det viktigt att du som har ditt förråd i ett skyddsrum ser till att rensa med jämna mellanrum så att det underlättar i händelse av ett krav på iordningställande. Ett iordningställande innebär bland annat att tömma rummet och att det ska finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalett-möjligheter. Cyklar och förrådsmaterial som finns i rummet kommer då att ställas på annan plats, kanske till och med utanför fastigheten.

Vem har tillträde till skyddsrummet?

Vid höjd beredskap ska skyddsrummen vara tillgängliga för alla invånare, inte bara dem som bor i den aktuella fastigheten. Man får alltså inte mota bort någon som söker skydd för att de inte bor där. Port och dörrar kommer att vara öppna, det vill säga att inga nycklar eller droppar behövs för att komma in. Fram tills ett iordningställande krävs är vissa skyddsrum låsta, eller nås med nyckel av dem som har förråd placerad inuti.

Vem ansvarar för skyddsrummet?

Fastighetsägaren ska säkerställa att ett iordningställande är möjligt inom 48 timmar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig för skyddsrumsbesiktningar och tillsyn kontinuerligt.

Vad ska man ta med sig?

Här hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.

Var finns skyddsrummen?

Skyddsrum Hallstahammar
Skyddsrum Kolbäck
Skyddsrum Strömsholm