Hoppa till innehåll

Hemförsäkring

När du bor hos oss måste du ha en hemförsäkring. Du ansvarar själv för att teckna en i samband med att kontraktet börjar gälla. Hemförsäkringen ska vara aktiv under hela kontraktstiden.

Varför hemförsäkring?

Hemförsäkringen skyddar bland annat egendom mot brand, vattenskada, skador på hushållsmaskiner eller installationer och stöld. Till exempel om du själv varit oaktsam och orsakat en brand, så kan du bli betalningsskyldig personligen om du inte har en giltig hemförsäkring. Och det kan bli mycket dyrt, inte sällan hundratusentals kronor.

I de flesta hemförsäkringar ingår också ansvarsförsäkring, skydd vid överfall, reseskydd och rättsskydd. Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress omfattas vanligen av samma hemförsäkring, dock omfattas normalt inte inneboende. Hemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd när du hyr din bostad. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.

Vilken hemförsäkring ska jag välja?

De flesta hemförsäkringar erbjuder liknande skydd. Vilket bolag du ska välja är något vi på Hallstahem inte får vägleda dig i. Det finns många bra hemförsäkringar därute. Vanligen brukar det vara lönsamt att samla sina försäkringar, så har du övriga försäkringar hos ett bolag så kan det vara bra att lägga även hemförsäkringen där. Ett tips är att jämföra tre olika hemförsäkringars innehåll och pris och bestäm dig därefter. Oftast kan du välja att betala månadsvis om du vill.