Hoppa till innehåll

Bilplatser & garage

På de bilplatser som hör till våra bostäder får du bara parkera personbilar som är i körbart skick, oavsett om du hyr din plats eller inte, och den är endast avsedd för personbilar.

Separat kö för bilplatser

Bilplats söker du genom att registrera dig i vår kö för bilplatser. Det gör du på Mina sidor. Under ”Mina önskemål och prenumerationer” aktiverar du din köplats. När du väl registrerat dig börjar du samla ködagar. Vi fördelar till den sökande med flest ködagar och hen kan skriva kontrakt direkt via digital kontraktskrivning. Det är bara hyresgäster hos Hallstahem som kan söka bilplats hos oss. Du kan bara ha ett kontrakt på garage per bostad, samt två kontrakt på p-plats.

Regler för bilplatser

Du får inte utföra reparations- och underhållsarbeten på din bilplats som är störande eller medför intrång på någon annans bilplats eller på utrymmen som ägs av Hallstahem. Om inget annat angivits i kontraktet ansvarar du själv för renhållning, snöröjning och sandning av din bilplats, medan vi ansvarar för infartsvägen till bilplatsen. Har du garage ska det användas till förvaring av din bil, inte som förråd.

Felparkering

För allas trygghet är våra gårdar och gångbanor bilfria. Vårt bevakningsföretag Securitas ser till att inga felparkeringar sker. Följ därför alltid skyltarna som visar gällande regler så slipper du onödiga parkeringsböter. Tillfällig i- och urlastning vid flytt är tillåtet, men du behöver då ett parkeringstillstånd som finns att hämta på vårt Kundcenter. Läs om Securitas rutiner vid felparkering här.

Motorvärmarstyrning via app eller webb

På flera av våra områden har vi motorvärmare som styrs via en app till mobilen, eller via webben. Här kan du läsa en instruktion om hur dessa fungerar.

Elbilsladdning

Funderar du på att köpa elbil? Vi har laddplatser på några utvalda adresser i vårt bestånd där förutsättningarna för infrastruktur och elkraft är bra. Håll utkik här på webben för att söka dem när de är lediga att hyra.