Läs mer om det stambyte som nu är igång på Surbrunnsvägen 2-10 och Tunalundsvägen 1-3.