Hoppa till innehåll

Ekologisk hållbarhet

Allmännyttans Klimatinitiativ

Bostadssektorn står för över 40 procent av energianvändningen i EU och det är därför viktigt att Hallstahem som bostadsbolag bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2018 deltar vi i allmännyttans gemensamma upprop Klimatinitiativet, med målet att bli helt fossilfria och att sänka energiförbrukningen med 30 % till år 2030. Klimatinitiativet startades av Sveriges Allmännytta och hittills har 191 bostadsbolag med sammanlagt över 792 000 lägenheter anslutit sig. Då världen står inför en oerhört stor klimatutmaning måste vi alla vara med och bidra. Vad Hallstahem gör inom ramarna för Klimatinitiativet kan du läsa om här.

Energideklarerade fastigheter

Alla våra fastigheter är energideklarerade enligt lag och resultatet är dokumenterat i varje trapphus. Energideklarationer är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i våra fastigheter. Deklarationerna är gjorda av en energiexpert tillsammans med oss. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energieffektivisering

För att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet för våra hyresgäster har vi valt att väderprognosstyra våra hus. Det innebär att vi kan styra värmen efter hur varje byggnad beter sig i rådande vädersituation. Genom väderprognosstyrning blir styrningen jämnare och tar tillvara energin bättre. Vi inför också individuell mätning av varmvatten vid stambyten och nyproduktion, vilket gör att hyresgästen själv kan påverka sin energikonsumtion. Vi har även tilläggsisolerat fastigheter i beståndet, bytt fönster, installerat effektiva ventilationssystem och kikar på andra energiförbättrande åtgärder i samband med stambyten och ombyggnationer.

Belysning och utrustning

Vi byter successivt ut traditionella armaturer och glödlampor mot led i våra fastigheter. Vid alla nyinvesteringar av tvätt- och torkmaskiner väljer vi en högre energiklass.

Sopsortering

Det ska vara lätt för hyresgästerna att värna om miljön. Därför har vi miljöbodar i alla våra bostadsområden, så att hyresgästerna ska kunna källsortera sitt avfall nära sin bostad. Vi jobbar aktivt med att få hyresgästerna att sortera mer av sina förpackningar för att kunna återvinna materialet och därmed ta tillvara på jordens resurser på ett bättre sätt.

Solenergi

Vi har idag tre solcellsanläggningar på våra hyreshustak – Trädgårdsgatan 22, Nämndemansgatan 1 och på Vallbygatan 17. Elproduktionen används till fastighetselen såsom tvättstugor, ventilation och belysning.

Biologisk mångfald

Vi har ett stort (gjord av pallar) och tio små insekthotell utplacerade i våra bostadsområden för att värna våra insekter och bidra till mer biologisk mångfald. Vi låter också gräset växa på strategiska ytor för att bidra till mer blommande gräs som kommer pollinerande insekter till nytta.