Social hållbarhet

Som kommunens bostadsbolag tar vi ett socialt ansvar, bland annat så här:

Schysst framtid

Vi arbetar för en positiv utveckling lokalt, och vill också stötta initiativ som gynnar kommunens invånare och framför allt barnen. Därför var det ett enkelt val att gå in som huvudpartner för projektet Schysst Framtid i Hallstahammar. Projektets huvudidé är att besöka barn i 6:e klass för att prata om hälsa, träning, kost, mobbning, alkohol, tobak och droger. Projektet startade 2014 i Västerås och har efterhand utvecklats från besök i skolor till att även omfatta aktiviteter på fritiden. Schysst Framtid besöker alla skolor i kommunen och varje nytt läsår står nya elever på tur. Förutom ett tretimmarspass i klassrummet, får varje klass åka till Prison Island för samarbetsövningar som stärker både individerna och gemenskapen. Där återkopplar man också till det som togs upp i klassrummet. Alla aktiviteter kopplade till Schysst Framtid är kostnadsfria för skolorna.

Multiarenan och Summer Camp

Multiarenan är en plats för ungdomar som vill utöva till exempel basket, fotboll, bandy eller handboll. Multiarenan ligger mitt i vårt bostadsområde vid Trädgårdsgatan /Tunalundsvägen. Den är helt öppen och kan inte bokas, utan ska uppmuntra till spontanidrott för ungdomar som bor i området. Mötesplatser i våra bostadsområden tror vi leder till att människor lär känna varandra bättre, vilket också skapar mer trygghet och trivsel. I augusti varje år arrangerar vi en Summer Camp på Multiarenan, med fokus på aktiviteter för ungdomar 7-14 år. Schysst Framtid och lokala idrottsföreningar deltar dessa dagar.

Huskurage

Vi uppmanar genom policyn Huskurage till civilkurage i våra hus. Vår önskan är att grannar visar omtanke och medmänsklighet genom att agera vid oro för våld hos grannen, genom tre enkla steg som kan rädda liv.

1. Knacka på hos grannen
2. Om det behövs – hämta hjälp från andra
3. Ring polisen på tel 112 om läget känns akut

Vid oro för att barn far illa, kan man kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan. Tel dagtid 0220-24346 eller kvällar/helger 021-392066. Man kan vara anonym.

Samarbeten och sponsring

Hallstahem har en lång tradition av att via sponsring och samarbeten med föreningar skapa en positiv samhällsutveckling i kommunen. Det är viktigt att sponsringen  skapar nytta både för oss som bolag, och för dem vi sponsrar. Sponsringen ska bidra till att bygga Hallstahems varumärke och förstärka bilden av oss som ansvarsfull hyresvärd och en viktig aktör i kommunens utveckling.

  • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar med jämställdhet mellan könen.
  • Vi kräver konkreta motprestationer av dem vi sponsrar.
  • Sponsringen ska bidra till att skapa trygghet och trivsel i kommunen.
  • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö.
  • Vi eftersträvar balans mellan idrott, kultur och samhälle.
  • Vår ambition är långa samarbeten, men vi skriver endast avtal för ett år i taget.
  • Sponsringen sker i huvudsak till icke-kommersiella verksamheter.