Social hållbarhet

Som kommunens bostadsbolag tar vi ett socialt ansvar, bland annat så här:

Aktiv Skola

Aktiv Skola tar fram utbildningsmaterial inom ämnen som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning som skolor i hela landet får ta del av utan kostnad. De arrangerar dessutom kostnadsfria föreläsningsturnéer för elever och håller i webbinarier för skolpersonal och vårdnadshavare. Under 2021 erbjuder de föreläsningar och webbinarier, på plats i klassrummen (beroende på coronaläget) eller digitalt, på ämnet ”Nätsmart” som handlar om grooming, nätmobbning och annat som barn råkar ut för på nätet. Hallstahem är huvudpartner för Västmanland. Här kan du anmäla dig till ett kostnadsfritt webbinarie.

Multiarenan och Summer Camp

Multiarenan är en plats för ungdomar som vill utöva till exempel basket, fotboll, bandy eller handboll. Multiarenan ligger mitt i vårt bostadsområde vid Trädgårdsgatan /Tunalundsvägen. Den är helt öppen och kan inte bokas, utan ska uppmuntra till spontanidrott för ungdomar som bor i området. Mötesplatser i våra bostadsområden tror vi leder till att människor lär känna varandra bättre, vilket också skapar mer trygghet och trivsel. I augusti varje år arrangerar vi en Summer Camp på Multiarenan, med fokus på aktiviteter för ungdomar 7-14 år. Lokala idrottsföreningar deltar dessa dagar.

Huskurage

Vi uppmanar genom policyn Huskurage till civilkurage i våra hus. Vår önskan är att grannar visar omtanke och medmänsklighet genom att agera vid oro för våld hos grannen, genom tre enkla steg som kan rädda liv.

1. Knacka på hos grannen
2. Om det behövs – hämta hjälp från andra
3. Ring polisen på tel 112 om läget känns akut

Vid oro för att barn far illa, kan man kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan. Tel dagtid 0220-24346 eller kvällar/helger 021-392066. Man kan vara anonym.

Partnerskap / sponsring

Hallstahem har en lång tradition av att via sponsringssamarbeten, eller partnerskap som vi föredrar att säga, skapa en positiv samhällsutveckling i kommunen. Vi vill hitta samarbeten som gynnar båda parter och prioriterar samarbeten med föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar med jämställdhet. Grundtanken i all sponsring är att det ska leda till ömsesidigt utbyte av värden. Samarbetet innebär alltså konkreta motprestationer från föreningens sida. Idéer från föreningen välkomnas, likaså kommer vi själva med förslag. Samarbetet ska bidra till att skapa trygghet och trivsel i kommunen, och våra partners ska dela våra värderingar. Det vi sponsrar ska vara synligt i positiva sammanhang och i urvalet eftersträvar vi balans mellan idrott, kultur och samhälle. Vår ambition är långa samarbeten, men vi skriver endast avtal för max 2 år i taget.

Från och med 2021 ska alla organisationer som vill ingå partnerskap med oss skicka in en formell ansökan.

Här kan du läsa mer.