Hoppa till innehåll

Social hållbarhet

Som kommunens bostadsbolag tar vi ett socialt ansvar, bland annat så här:

Hallstahem Arena

Under 2021 slöt vi ett fyraårigt avtal med HSK fotboll för ägandeskap av arenanamnet på tidigare Trollebo IP, en fotbollsanläggning i Hallstahammar. HSK har en gedigen ungdomsverksamhet som vi vill stötta i och med det här samarbetet.

Junos kamp

Hallstahem är partner med Junos kamp och bidrar med hyran till en lägenhet vid Västerås sjukhus, som ett sätt att stötta föreningens arbete. Junos kamp har sedan starten 2015 hjälpt över 40 familjer med svårt sjuka barn med olika insatser. Många får hjälp med mat och städ under minst två månaders tid och flera får fortsatta punktinsatser för särskilda behov. Grundtanken är att kunna vara med och stötta den första svåra tiden. Läs mer på junoskamp.se.

Nattvandrarna

Nattvandrarna i Hallstahammar är ett antal frivilliga vuxna som finns på plats där ungdomar rör sig, för att kunna vara ett stöd och en trygghet efter mörkrets inbrott. Verksamheten går ut på att med gemensamma krafter och stort engagemang få de ungdomar vi träffar att avstå ifrån eller att ta sig ur kriminella aktiviteter, droger, våld eller missbruk. Här kan du läsa om de lokala aktiviteterna.

Huskurage

Vi uppmanar genom policyn Huskurage till civilkurage i våra hus. Vår önskan är att grannar visar omtanke och medmänsklighet genom att agera vid oro för våld hos grannen, genom tre enkla steg som kan rädda liv.

1. Knacka på hos grannen
2. Om det behövs – hämta hjälp från andra
3. Ring polisen på tel 112 om läget känns aku
t

Vid oro för att barn far illa, kan du kontakta individ- och familjeomsorgen och göra en orosanmälan. Du kan vara anonym.
E-post: individ-ochfamiljeomsorgen@hallstahammar.se
Tel dagtid barn/ungdom: 0220-24604
Tel dagtid vuxen: 0220-24207
Tel kväll/helg: 021-392066

Multiarenan och Summer Camp

Multiarenan är en plats för ungdomar som vill utöva till exempel basket, fotboll, bandy eller handboll. Multiarenan ligger mitt i vårt bostadsområde vid Trädgårdsgatan /Tunalundsvägen. Den är helt öppen och kan inte bokas, utan ska uppmuntra till spontanidrott för ungdomar som bor i området. Mötesplatser i våra bostadsområden tror vi leder till att människor lär känna varandra bättre, vilket också skapar mer trygghet och trivsel. I augusti varje år, om vi inte har restriktioner, arrangerar vi en Summer Camp på Multiarenan, med fokus på aktiviteter för ungdomar 7-14 år. Lokala idrottsföreningar deltar dessa dagar.

Samverkansavtal med kommunen

I enlighet med ägardirektivet ska vi upplåta 40 lägenheter till kommunen för bostadssociala kontrakt, så kallade träningslägenheter. Vi har också andra boenden, till exempel gruppbostäder och äldreboenden som blockhyrs och fördelas via kommunen. Tolv nyanlända har fått lägenhet genom oss under 2021.

Partnerskap / sponsring

Hallstahem har en lång tradition av att via sponsringssamarbeten, eller partnerskap som vi föredrar att säga, skapa en positiv samhällsutveckling i kommunen. Vår ambition är långa samarbeten, men vi skriver avtal för max 1+1 år i taget. Ett undantag är arenanamnet för Hallstahem Arena, där avtalet gäller 2021-2024. Alla organisationer som vill ingå partnerskap med oss måste skicka in en formell ansökan.

Pågående partnerskap

Just nu pågår följande partnerskap för 2022:

IBK Hallsta
Ekeby BK
HSK Fotboll (Arenanamn Hallstahem Arena)
Hallsta Ridklubb
Hallstahammar Brottningsklubb
Strömsholms GK
Hallstahammar Kultur- och Idrottsförening
Hallstahammar Bordtennis
Svedvi-Berg Hembygdsförening
Norrby IK

Mälardalens Dansskola
Shadowplayers Spelförening

Här kan du läsa mer om partnerskap