Hoppa till innehåll

Söka partnerskap/sponsring

Avtal skrivs årsvis och alla som vill ingå partnerskap med oss ska skicka in en formell ansökan. Ansökningsperioden för 2023 har annonserats i våra kanaler och är nu avslutad. Besked lämnas i slutet av januari till alla föreningar som ansökt.

Hur tänker vi kring sponsring?

Istället för sponsring använder vi begreppet partnerskap – för det är så vi vill att det blir med de vi väljer att samarbeta med. Vi vill hitta samarbeten som gynnar båda parter. För vår del kan vi behöva hjälp med t ex aktiviteter och medhjälpare under vår Summer Camp under sommarlovet.

Att engagera sig lokalt ser vi som en självklarhet. Att få se barn och ungdomar utvecklas ger mycket tillbaka och det ger oss en plattform att möta befintliga och nya kunder. Vi bidrar till att skapa en positiv utveckling för både föreningslivet och kommunen.

Vi vill att våra satsningar ska komma så många tillgodo som möjligt, eller träffa ett särskilt behov som finns i våra bostadsområden eller i kommunen som helhet. Pengarna ska gynna i första hand barn och ungdomar, vilket vi tror ökar tryggheten och trivseln totalt sett i vår kommun. Vi välkomnar samarbeten från föreningar både inom idrotts-, kultur- och samhällssektorn.

Sommarkul 2021 med Ekeby BK.
Summer Camp 2019 vid Multiarenan.

Hur bestäms vilka vi ska ingå partnerskap med?

Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar med jämställdhet. Grundtanken i all sponsring är att det ska leda till ömsesidigt utbyte av värden. Samarbetet innebär alltså konkreta motprestationer från föreningens sida. Idéer från föreningen välkomnas, likaså kommer vi själva med förslag. Samarbetet ska bidra till att skapa trygghet och trivsel i kommunen, och våra partners ska dela våra värderingar – samarbete, engagemang och trygghet. Det vi sponsrar ska vara synligt i positiva sammanhang och i urvalet eftersträvar vi balans mellan idrott, kultur och samhälle. Vår ambition är långa samarbeten, men vi skriver endast avtal för max 1+1 år i taget.

Vad finns det för fördelar för Hallstahem med att sponsra?

Fördelarna kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

  • Att vi är med och utvecklar Hallstahammar till en bra ort där människor vill bo och verka, vilket är viktigt för både oss som bostadsbolag och vår ägare kommunen. Människor mår bra av att känna samhörighet, vilket föreningslivet bidrar mycket till. Det i sig gör att man lär känna varandra, vilket ökar tryggheten och trivseln här.
  • Att våra medarbetare (och även framtida medarbetare) känner att vi är med och bidrar där de bor och arbetar.
  • Bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder och därmed bygga ett starkare varumärke på vår marknad.

Min förening vill bli partner med Hallstahem, hur går vi tillväga?

Ansökan lämnas senast 3 januari 2023. Din ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av din verksamhet inkl antal medlemmar
  • Hur ser er verksamhetsplan och era mål ut under de kommande två åren?
  • Hur jobbar ni med frågor som rör kompisskap, inkludering och jämställdhet?
  • Motivera hur ett partnerskap med Hallstahem gynnar både er som förening och oss som bostadsbolag