Hoppa till innehåll

Allmännyttans Klimatinitiativ

Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Världens länder har därför enats i ett klimatavtal (Parisavtalet) om att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader. I Sverige innebär detta att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta sitt ansvar. Hallstahem tar följande klimatansvar fram till 2030:

  • all fastighetsel ska vara baserad på förnybara eller återvunna bränslen
  • investera i nya solcellsanläggningar varje år
  • fossilfri fordonspark
  • minska vår fjärrvärmeförbrukning med 60 % och vår elförbrukning med 30 % (räknat från 2007 års förbrukning)
  • förbättra källsortering i miljöbodar och tvättstugor
  • tipsa hyresgäster om energibesparingar i vardagen.