Organisation

Hallstahem ägs till hundra procent av Hallstahammars kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och tillsätts av kommunen. Våra intäkter kommer uteslutande från våra hyresgästers hyror. Vi får inga kommunala bidrag eller intäkter via kommunalskatten.

Vårt bestånd av 2 441 lägenheter, 80 affärslokaler och 220 förrådslokaler är uppdelat på tvåområden. På varje område finns en områdeschef som har resultatansvar för sitt område och för servicen till hyresgästerna. Områdescheferna, områdessamordnare, reparatörer och fastighetsskötare sitter utplacerade i våra bostadsområden och ser till att de är välskötta. Vi har även en serviceavdelning med en egen drifttekniker.

Huvudkontoret

Vårt huvudkontor ligger på Parkgatan 2, där tar vi emot besök i vårt kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, din hyra eller om du söker en ny lägenhet. Här hämtar du också nycklar, och det finns dator att använda om du vill söka lägenhet härifrån. På huvudkontoret sitter även vår ledning och vår administration, såsom avdelningar för ekonomi, marknad och projekt.

Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

 • Rolf Hahre (s) ordf.
 • René Nispeling (l) vice ordf
 • Kjell Ivemyr (s)
 • Jan-Erik Fallberg (m)
 • Bertil Bredin (m)

Suppleanter

 • Bo Eriksson (s)
 • Christina Aspenryd (s)
 • Eleonor Zeidlitz (mp)
 • Anders Johannesson (c)
 • Mikael Ovesson (kd)

Verkställande direktör

 • Ulf Magnusson

Personalrepresentanter

 • Emma West (Vision)
 • Mikael Suokas (Vision)
 • Christer Persson (Fastighets)

Auktoriserad revisor

 • Johan Tingström, PwC

Lekmannarevisorer

 • Bo Hedman
 • Per Hedfors
 • Tomas Andersson (suppleant)
 • Göran Sonesson (suppleant)