Organisation

Hallstahem ägs till hundra procent av Hallstahammars kommun. Styrelse är politiskt sammansatt och tillsätts av kommunen. Våra intäkter kommer uteslutande från våra hyresgästers hyror. Vi får inga kommunala bidrag eller intäkter via kommunalskatten.

2 400 lägenheter och 300 lokaler

Vårt bestånd av 2 400 lägenheter och 300 lokaler är uppdelat på tre områden. På varje område finns en områdeschef som har resultatansvar för sitt område och för servicen till hyresgästerna. Områdescheferna sitter på vårt huvudkontor, medan områdessamordnare och fastighetsskötare sitter utplacerade i våra bostadsområden och ser till att de är välskötta. Vi har även en serviceavdelning med en egen drifttekniker och en reparatör av spis och tvättutrustning.

Huvudkontoret

Vårt huvudkontor ligger på Parkgatan 2, där tar vi emot besök i vårt kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, din hyra eller om du söker en ny lägenhet. Här hämtar du också nycklar, och det finns dator att använda om du vill söka lägenhet härifrån. På huvudkontoret sitter även vår ledning och vår administration, såsom avdelningar för ekonomi, marknad och projekt.

Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

 • Rolf Hahre (s) ordf.
 • Lars Jonsson (s) vice ordf
 • Sara Frau-Kallunki (s)
 • Ove Andersson (v)
 • Bertil Bredin (m)

Suppleanter

 • Bo Eriksson (s)
 • Christina Aspenryd (s)
 • Eleonor Zeidlitz (mp)
 • Kjell Ivemyr (s)
 • René Nispeling (lib)

Verkställande direktör

 • Ulf Magnusson

Personalrepresentanter

 • Emma West (kassör VISION)
 • Mikael Suokas (suppleant VISION)
 • Christer Persson (ord. Fastighets)

Auktoriserad revisor

 • Johan Tingström, PwC

Lekmannarevisorer

 • Bo Hedman
 • Per Hedfors
 • Jörgen Kvist (suppleant)
 • Göran Sonesson (suppleant)