Hoppa till innehåll

Organisation

Vår organisation präglas av närhet till våra kunder och hyresgäster. Oavsett om du redan bor hos oss eller söker en lägenhet hjälper våra 36 medarbetare dig med ett personligt engagemang och en service utöver det vanliga. Våra områdeschefer har en central roll med eget budgetansvar för områdets fastigheter och hyresgäster, vilket ger korta beslutsvägar och hög servicenivå. Målet är att våra kunder ska känna närhet, trygghet och personlig service på vägen mot vår vision – ett boende i världsklass.

Våra lägenheter och lokaler är uppdelade på två områden. Områdeschefer, områdessamordnare, reparatörer och fastighetsskötare utgår från kontoret på Snevringevägen 53.

Kundcenter och huvudkontor

Vårt huvudkontor och Kundcenter ligger på Parkgatan 2. Här hämtar du nycklar och det finns dator att låna om du vill söka lägenhet. På huvudkontoret sitter även vår ledning och vår administration, såsom avdelningar för ekonomi, kommunikation, drift och projekt.

Vår styrelse

Ordinarie ledamöter

 • Rolf Hahre (s) ordf.
 • René Nispeling (l) vice ordf
 • Kjell Ivemyr (s)
 • Jan-Erik Fallberg (m)
 • Bertil Bredin (m)

Suppleanter

 • Bo Eriksson (s)
 • Christina Aspenryd (s)
 • Eleonor Zeidlitz (mp)
 • Anders Johannesson (c)
 • Mikael Ovesson (kd)

Verkställande direktör

 • Mattias Looström, VD

Personalrepresentanter

 • Ann-Katrin Pettersson (Vision)
 • John Olausson (Vision)
 • Christer Persson (Fastighets)

Auktoriserad revisor

 • Johan Tingström, PwC

Lekmannarevisorer

 • Bo Hedman
 • Per Hedfors
 • Tomas Andersson (suppleant)
 • Göran Sonesson (suppleant)