Uthyrningspolicy

AB Hallstahem är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Hallstahammars kommun. Hallstahem ska på affärsmässiga villkor erbjuda ett tryggt, attraktivt och hållbart boende för alla. Bolaget har ett långsiktigt uppdrag och tar stort ansvar för såväl hyresgäster som bostadsområden.


Söka bostad

Hallstahem använder ett digitalt uthyrningsprogram och alla våra lediga bostäder presenteras på vår hemsida, www.hallstahem.se
Via hemsidan registrerar sig bostadssökande och söker själv aktivt önskad bostad. Sökanden som inte har tillgång till internet är välkommen att kontakta uthyrningen på Hallstahem via besök eller telefon, så hjälper vi sökanden. Vi ska göra allt för att du som kund får den bostad du vill ha. Bostäderna förmedlas efter det antal ködagar sökanden har. Ködagar kan ej överlåtas till en annan sökande utan den person som avser att bo i lägenheten ska vara folkbokförd på adressen. Får du kontrakt på en bostad och ångrar dig efter att kontraktet är undertecknat förlorar du automatiskt dina ködagar. Som bostadssökande måste man vara aktiv genom att höra av sig eller logga in på hemsidan inom ett år. I annat fall rensas sökanden bort ur kön.

Vi accepterar endast personliga registreringar i vår bostadskö. Registreringar via olika typer av tjänster/multianmälningar godkänns ej och sådana ansökningar rensas löpande från bostadskön.


Kundbedömning

Från 16 års ålder kan man registrera sig som sökande. För att kunna intresseanmäla sig och teckna lägenhetskontrakt måste man ha fyllt 18 år. Sökanden måste ha inkomst gällande minst 6 månader räknat från inflyttningsdagen för att betala hyran (med inkomst menas lön, pension, företagarinkomst eller a-kassa). Sökande ska kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella bostadens hyresnivå. Sökanden får inte ha hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar. Hallstahem gör kreditupplysning på alla sökande. Sökande ska vara den som avser att bo i lägenheten och då folkbokföra sig på adressen. Den sökande har också ett eget ansvar att ansökan innehåller de uppgifter som behövs för att Hallstahem ska kunna göra en bedömning, och godkänna sökande som kund. Som kund kan Du endast vara kontraktsinnehavare för en lägenhet.
Begränsningar gäller för antalet boende i Hallstahems bostäder:

1 rok – max 3 personer
2 rok – max 4 personer
3 rok – max 6 personer
4 rok – max 8 personer
5 rok – max 10 personer


Referenser

Vi begär, vid behov, intyg från arbetsgivare och tidigare hyresvärd gällande hyres- inbetalningar och störningar. Det kan finnas skäl att t ex neka störande personer hyresavtal.

 

Uppsägningstider

Uppsägningstiden för en lägenhet är i normalfallet innevarande månad + 3 månader. Undantag ges vid flytt till särskilt boende samt vid dödsfall, då uppsägningstiden är 1 månad. Vid flytt inom Hallstahems bestånd är uppsägningstiden 2 månader.


Flytt inom Hallstahem

För att en hyresgäst ska kunna flytta till ny bostad hos Hallstahem gäller följande:
• Hyresgästen ska ha bott i nuvarande lägenhet minst ett år.
• Hyran på nuvarande bostad måste vara betald liksom ev. fakturaskulder. Inga krav ska ha gått ut de senaste tre månaderna.
• Inga störningar från nuvarande bostad de senaste sex månaderna.
• Vid skadedjur i nuvarande lägenhet, får flytt ej ske innan lägenheten är fri från dessa, för att minimera risken för spridning.


Obligatorisk hemförsäkring

Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när du flyttar in hos oss.


Din tidigare relation med Hallstahem

Det är viktigt att Du skött din eventuellt tidigare relation med Hallstahem under de senaste åren. Finns anmärkningar kan Du nekas att skriva hyresavtal samt spärras från att göra intresseanmälningar på lägenheter under ett år. En misskött relation kan vara:
• Vanvård av lägenhet
• Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
• Olovlig andrahandsuthyrning
• Hot/våld mot Hallstahems personal, som lett till polisanmälan
• Verkställd avhysning
• Övergiven lägenhet
• Osanningsenligt intygande