Så här söker du lägenhet

Steg 1 – Registrera dig
Du börjar med registrera dig. Var noga med att fylla i alla uppgifter vi efterfrågar. Kan du inte registrera dig som sökande kanske du tidigare har varit registrerad eller haft ett avtal med oss. Prova då att logga in istället. För att inte falla ur vår kö måste du logga in inom ett år, annars faller du ur kön.


Steg 2 – Hitta en lägenhet som passar dig

Alla våra uppsagda lägenheter publiceras kontinuerligt på vår webb och publiceringstiden är ca sju dagar. Tittar du en gång i veckan är du säker på att du inte missar någon lägenhet du är intresserad av. För dig som har e-post och har klara önskemål om vad du vill söka eller var du vill bo kan vår prenumerationstjänst vara till stor hjälp. Du får då mejl när vi publicerar en lägenhet som överensstämmer med dina önskemål. Om lägenheten i mejlet är intressant loggar du in på Mina Sidor och göra en intresseanmälan. Prenumerationstjänsten aktiverar du under Mina sidor och Mina önskemål/prenumerationer. Kom ihåg att automatiska e-postmeddelanden ibland hamnar i skräpposten, så se till att du godkänner Hallstahem som avsändare i dina inställningar.


Steg 3 – Intresseanmälan

För att anmäla intresse på en lägenhet loggar du in på Mina sidor. Klicka sedan på Lediga lägenheter och sök upp den lägenhet du är intresserad av. Klicka på den lägenhet som intresserar dig för att läsa mer och göra en intresseanmälan. Du kan ha två aktiva intresseanmälningar åt gången. Får du svar att lägenheten har gått till en annan sökande kan du göra en intresseanmälan på en ny lägenhet. Tänk på att bara intresseanmäla på de lägenheter som du vill bo i. Tackar du nej till fyra erbjudanden blir du spärrad i sex månader.


Steg 4 – Erbjudande

Efter publiceringstidens slut börjar vi arbeta med uthyrningen. Vi skickar ett erbjudande till den kund som intresseanmält sig på lägenheten, har flest ködagar och är godkänd hos oss. Ködagarna börjar räknas från den dag du registrerar dig som sökande. Du får en poäng per dag i kön. Erbjudandet skickas med e-post alternativt med brev om e-postadress saknas. Erbjudandet läggs samtidigt ut under Mina intresseanmälningar. På Mina sidor kan du följa hela uthyrningsprocessen för de lägenheter du anmält intresse på.


Steg 5 – Titta på lägenheten

När du har fått ett erbjudande bör du gå och titta på lägenheten. I erbjudandet finns information om vem du ska kontakta för en visning. Där finns även information om när du senast måste tacka ja eller nej till lägenheten.


Steg 6 – Svara på erbjudandet

När du tittat på lägenheten och tagit ett beslut måste du tacka ja senast det angivna svarsdatumet (står i erbjudandet). Det gör du på Mina Sidor.


Steg 7 – Kontraktsskrivning

Kontakta oss för kontraktsskrivning.