Våra boendeformer

Ungdomslägenheter
För dig som är mellan 18 och 25 år erbjuder vi utvalda lägenheter med ungdomsrabatt. Kravet är att du inte tidigare har varit hyresgäst hos oss. År 1 får du 35 % rabatt på ordinarie hyra. År 2 får du 25 % rabatt på ordinarie hyra. Därefter betalar du full hyra. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt.


Trygghetsboende

För dig som är över 55 år erbjuder vi trygghetsboendet på Hästhovsvägen 1 i Östra Nibble. Här finns personal till hjälp för de boende alla dagar i veckan, samt möjlighet till gemensam lunch. Du har tillgång till  gym med instruktörer vissa dagar. Det anordnas även sociala aktiviteter som till exempel sittande gymnastik, bingo och musik. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt.

 

55 + boende
På Trädgårdsgatan 4 i Hallstahammar erbjuder vi ett 55+ boende. Huset har hiss och tillgängligheten i lägenheterna är hög med breddade dörrar och välutrustade badrum. Här finns även en gemensamhetslokal i huset där personal ordnar aktiviteter ett antal timmar i veckan. Du måste vara minst 55 år för att få teckna ett hyresavtal här. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt.

 

Äldreboenden Strandgården och Lövåsen
I Kolbäck äger och förvaltar vi äldreboendet Strandgården, och i Hallstahammar finns äldreboendet Lövåsen. Båda boendena blockhyrs av Hallstahammars kommun. Lediga lägenheter fördelas av kommunen.