Våra boendeformer

Vanliga lägenheter
De flesta objekten vi hyr ut är vanliga lägenheter i olika storlekar och standard, som kan sökas av alla. Lägenheterna hyrs ut i befintligt skick. Om något åtgärdas innan inflytt, t ex målning, anges detta i informationen om lägenheten. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt, och har ingen särskild märkning.

 

Ungdomslägenheter
För dig som är mellan 18 och 25 år erbjuder vi utvalda lägenheter med ungdomsrabatt. Kravet är att du inte tidigare har varit hyresgäst hos oss. År 1 får du 35 % rabatt på ordinarie hyra. År 2 får du 25 % rabatt på ordinarie hyra. Därefter betalar du full hyra. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt.


Trygghetsboende 55+

För dig som är över 55 år erbjuder vi Hästhovens Trygghetsboende 55+ på  Hästhovsvägen 1 i Östra Nibble. Här finns personal på plats i huset alla dagar i veckan, samt det finns möjlighet till gemensam lunch. Du har tillgång till  gym med instruktörer vissa dagar. Det anordnas även sociala aktiviteter som till exempel sittande gymnastik, bingo och musik. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt.

 

55 + boende
På Trädgårdsgatan 4 i Hallstahammar erbjuder vi ett 55+ boende. Här finns hiss och lägenheterna är extra tillgängliga med breddade dörrar och välutrustade badrum. Här finns även en gemensamhetslokal där kommunens personal ordnar aktiviteter ett antal timmar i veckan. Du måste vara minst 55 år för att få teckna ett hyresavtal här. Det som skiljer detta boende från ett Trygghetsboende, är att det inte finns personal i huset alla dagar i veckan, eller möjlighet till gemensam lunch eller gym. Lediga lägenheter visas under Sök ledigt.

 

Äldreboenden Strandgården och Lövåsen
I Kolbäck äger och förvaltar vi äldreboendet Strandgården, och i Hallstahammar finns äldreboendet Lövåsen. Det är kommunen som fördelar dessa lägenheterna genom behovsprövning. Har du frågor om lägenhet här ringer du dem direkt på tel 0220-240 00.