Fastighetsförvaltning

Kristoffer Holgersson

Fastighetschef
Telefon:
0220-77 40 83
E-mail:
kristoffer.holgersson@hallstahem.se

Håkan Jansson

Projektchef
Telefon:
0220-77 40 84
E-mail:
hakan.jansson@hallstahem.se

Johan Ollberg

Teknik- & Miljöchef
Telefon:
0220-77 40 85
E-mail:
johan.ollberg@hallstahem.se

Anders Karlsson

Drifttekniker
Telefon:
0220-77 40 72

Stefan Eriksson

Drifttekniker
Telefon:
0220-77 40 71

Mikael Suokas

Skadesamordnare
Telefon:
0220-77 40 70

Billy

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Christer

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Hannu

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Joachim

Områdessamordnare
Telefon:
0220-77 40 00

John

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Lars

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Leif P

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Leif S

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Marcus

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Mats

Områdessamordnare
Telefon:
0220-77 40 00

Patrik

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Pauli

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Per-Åke

Områdessamordnare
Telefon:
0220-77 40 00

Rickard

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Roger

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Stefan

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Terttu

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Yngve

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00