Fastighetsförvaltning och projekt

Zara Lahouar

Fastighetschef
Telefon:
0220-77 40 83
E-mail:
zara.lahouar@hallstahem.se

Håkan Jansson

Projektchef
Telefon:
0220-77 40 84
E-mail:
hakan.jansson@hallstahem.se

Johan Ollberg

Teknik- & Miljöchef
Telefon:
0220-77 40 85
E-mail:
johan.ollberg@hallstahem.se

Mikael Suokas

Skadesamordnare
Telefon:
0220-77 40 70

Lotta Hanssen

Ombyggnadssamordnare
Telefon:
0220-77 40 73
E-mail:
lotta.hanssen@hallstahem.se

Anders Karlsson

Drifttekniker
Telefon:
0220-77 40 72