Välkommen till vårt nya system – Dina köpoäng finns kvar!

Läs mer här
Logga in

Hur trivs du hos oss! Svara på frågorna och vinn en hyra!

Vad tycker du om att bo hos oss på Hallstahem? Hur trivs du hos oss? Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? Genom att svara på frågorna i vår kundenkät, tar du chansen att påverka ditt boende i positiv riktning. Du kan också bli lycklig vinnare av en månadshyra. Dina svar är viktiga eftersom de hjälper oss att satsa på rätt saker när vi förbättrar och utvecklar vår service, våra hus och bostadsområden.

Vi skickar ut undersökningen via vår samarbetspartner Aktiv Bo. Alla hushåll får utskicket via i första hand e-post. Har du ingen e-post, får du ett sms. Har du varken mejladress eller mobilnummer registrerat hos oss, så får du en pappersenkät skickad hem till dig. Vi kommer att skicka påminnelser till dem som inte svarar. Vi är tacksamma om du svarar så snart som möjligt.

Så här svarar du på frågorna
På webben, www.svar.aktivbo.se. Klicka på länken och logga in med det nummer som du hittar
längst upp på enkäten, eller skicka in enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet.

Bra att tänka på när du svarar

Resultat och återkoppling
Under sommaren återkopplar vi resultatet av undersökningen. Vi berättar då vad ni som bor hos oss tycker om vår service och ert boende. Resultatet ligger sedan till grund för det vi väljer att fokusera på under 2024-25. Vinnaren av hyran meddelas före sommaren. Tack för att du hjälper oss att bli en bättre hyresvärd!


Mattias Looström, VD

VD Mattias Looström