Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för hallstahem.se

AB Hallstahem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att stora delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023 då en ny webbplats är under utveckling.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Allmänna brister

Många dokument är ännu inte tillgängliga, främst gäller detta inskannade dokument.

Innehåll som inte är tillgängligt

Exempel på tillgänglighetsproblem:

  • Bilder saknar alt-texter
  • Länkar är otydligt skrivna, saknar tydlig beskrivning eller saknar alternativa texter
  • Formulär och sökrutor saknar etiketter och hjälptexter
  • Ett antal valideringsfel i webbplatsens kod finns vilket påverkar sidans tillgänglighet
  • Rubrikerna på webbplatsen har felaktig taggning vilket påverkar hur sidan läses med tekniska hjälpmedel
  • Delar av sidan har problem med färgkontraster
  • Det finns problem med delar av att navigera på sidan med tangenter

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
  • Videofilmer publicerade innan 2020-09-23.
  • Digitala kartor

Så har vi testat sidan

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vår webbplats med följande verktyg:

Senaste bedömningen gjordes den 8 maj 2023.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens till-lämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, med-dela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.