Hoppa till innehåll

Nyproduktion Knektbacken

Vi planerar för ett nytt punkthus med 34 lägenheter på Knektbacken, mellan de två befintliga femvåningshusen. Idag ligger en fotbollsplan i gräs på platsen, på egen mark, som inte används idag. Lägenheterna blir i storlek 1-3 rum och kök. Byggstart beräknas till 2022/2023 och inflyttning sker under 2023/2024. Projektet är ännu i sin linda, mer information kommer längre fram. Du som är intresserad av detta projekt ställer dig i vår vanliga bostadskö.