Hoppa till innehåll

Nyproduktion Knektbacken

Vi planerar för ett nytt punkthus med 34 lägenheter på Knektbacken, mellan de två befintliga femvåningshusen. Idag ligger en fotbollsplan i gräs på platsen, på Hallstahems mark, som inte används idag. Lägenheterna blir i storlek 1-3 rum och kök. Du som är intresserad av detta projekt ställer dig i vår vanliga bostadskö.

På grund av det mycket osäkra läget i omvärlden som påverkar byggpriser, byggmaterialpriser, tillgång till material med mera har styrelsen beslutat att avvakta med att gå vidare med investering i projektet. Kostnadsberäkningarna visar att det inte går att få ihop det affärsmässiga i projektet som läget ser ut just nu. Riktningen framåt är dock glasklar, målsättningen är att de 34 lägenheterna ska byggas, men längre fram i tiden när det allmänna världsläget har stabiliserats och förbättrats. Bygglovshandlingar har redan skickats in och förberedande arbeten kommer att fortgå.