Till nyhetsarkivet

Uppdatering Mina Sidor

Nu har vi har uppdaterat Mina Sidor och funktionen felanmälan. Sidan har fått en tydligare struktur och du kan göra en felanmälan på ett nytt förbättrat sätt.

Klicka på felanmälan, välj ditt boende eller ett allmänt utrymme och följ de olika stegen för att slutföra din felanmälan.
Du kan sedan följa statusen på din inskickade felanmälan.