Hoppa till innehåll

Uppdaterad Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn gäller från 1 mars 2023.

Vid byte inom Hallstahem ska du ha bott 12 månader innan byte till ny lägenhet får ske. Förändringen görs eftersom omflytt innebär ökade omkostnader och slitage på våra lägenheter.

Under hela kontraktstiden är det ett krav, att du har en gällande hemförsäkring och elavtal på lägenheten. 

Läs mer här