Till nyhetsarkivet

Tack för alla svar på vår kundenkät!

Tack alla ni 67 % av våra hyresgäster som svarade på årets kundenkät. Detta ger oss ett fantastiskt bra underlag när vi förbättrar vår service och husen ni bor i.

Vem vann hyran?

Stort grattis till Emma Gustafsson på Bofinksvägen 3 A, som svarade på enkäten och blev den lyckliga vinnaren av sin hyra! Vinnaren utsågs genom lottning via enkätföretaget AktivBo.

Vad säger svaren?

Enkätsvaren resulterar i mätetal i form av ett serviceindex och ett produktindex. Inte bara berättar dessa värden för oss hur attraktiva vi är som hyresvärd, i jämförelse med andra likande bostadsbolag i Sverige. De visar oss också vilka fastigheter som har utmaningar vi bör titta närmare på, och de ger oss ett kvitto på när de insatser vi gjort ger resultat i form av nöjdare kunder.


Resultat serviceindex

Vårt serviceindex ökar med hela 3,3 % till 85,6 % nöjda hyresgäster. Det är fantastiska siffror! Resultatet visar alltså att vi tagit stora kliv framåt vad gäller vår servicenivå, och att vi är bland de 25 % bästa på service bland allmännyttorna i Sverige, i vår storlek. Serviceindexet mäter mjuka värden såsom om vi tar kunden på allvar, den upplevda tryggheten där du bor, rent och snyggt i huset och området samt om du får hjälp när det behövs.


Resultat produktindex

Produktindex mäter mer hårda faktorer, såsom fastighetens funktioner t ex ventilation och värme, lägenhetens standard och skick, allmänna utrymmen och utemiljön i närområdet. Detta index är svårare att förändra på kort sikt, då det ofta krävs större investeringar för att t ex ge lägenheter en förhöjd standard eller förbättra ventilationen i en fastighet. Därför är det extra kul att även vårt produktindex har ökat med 1,8 % till 79,5 % nöjda hyresgäster. Det visar att vi har fastigheter och lägenheter som ligger i medelskiktet när vi jämför oss med andra bolag i Sverige med lika stort bestånd, och att de investeringar vi gör påverkar kundnöjdheten i rätt riktning.


Vad har blivit bättre?

Några exempel:

 • Möjligheter till källsortering: +17,5 % (92,5 % nöjda)
 • Säkerheten mot inbrott i lägenheten: +9,9 % (88,6 % nöjda)
 • Möjlighet att agera miljömedvetet: +9,3 % (89,3 % nöjda)
 • Återkoppling via mejl: +6,9 % (94,3 % nöjda)
 • Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter: +5 % (86,3% nöjda)
 • Hur personalen hållit sina löften: +5,2 % (89,4 % nöjda)
 • Belysning på gård och nära huset: +5,1 % (88,2 % nöjda)
 • Personlig trygghet i området kvällar/helger: +5,6 % (78,3 % nöjda)
 • Tillgång till bänkar och bord: +5,4 % (67,6 % nöjda)
 • Utrustningen på lekplatser: +5,8 % (71,5 % nöjda)


Vad har blivit sämre?

Några exempel:

 • Information om vad som ska hända i fastigheten jag bor i: -1,7 % (86,8 % nöjda)
 • Förrådens säkerhet mot inbrott: -1,2 % (65,9 % nöjda)
 • Besökstider på Kundcenter: -0,2 % (90,5 % nöjda)

 

Andra intressanta saker vi kan utläsa

 • 47 % vill ha information via sms, 31 % via trapphuset och 22 % via mejl
 • 72 % läser kundtidningen Utsikten
 • Städningen av soprum, trapphus och tvättstugor har blivit bättre, men har fortfarande för lågt resultat
 • Tillsyn av källare och vindar har blivit bättre, men har fortfarande för lågt resultat
 • Vår satsning på utemiljön har ökat kundnöjdheten generellt


Vad händer nu?

Hur respektive chef väljer att prioritera sin budget under det kommande året baseras till stor del på resultatet från enkäten. Vi lägger stor vikt vid att titta på vad som är viktigt för hyresgästerna när vi prioriterar kommande års investeringar. Vi kan se vad kunderna tycker så långt ned som på trapphusnivå, och jämföra utvecklingen från tidigare års enkäter. Vi skruvar på våra processer och rutiner tittar på hur vi kan förbättra vår service, med målet att öka kundnöjdheten ytterligare lite till.

Under våren kommer vi att informera dig om vad vi gjort under 2020 och vad vi planerar under 2021 i ditt närområde. Hur vi går tillväga med den återkopplingen återstår att se, med tanke på Corona. Om läget är mer stabilt än idag, så skickar vi ut information och kommer även ut i områdena för att prata med er hyresgäster där ni bor.