Spolning av vattenledningar

11 september, 2017

Hallstahammars kommun spolar vattenledningsnätet i kommunen. Arbetet kommer att pågå under några veckor och kan emellanåt påverka trycket i ledningarna. Det finns också risk att vattnet kan bli något missfärgat men det är helt ofarligt och om vattnet får spola en stund försvinner det.

Om du har några frågor går det bra att kontakta kommunens kundcenter på telefon 0220-240 44.