Till nyhetsarkivet

Parkgatan stängs för vägarbete

Beläggningen på Parkgatan i Hallstahammars centrum är dålig, framför allt vid övergångsställena, och delar av gatan ska därför läggas om. Kommunen inleder projektet vecka 40 (30 september) med förberedande arbete kvälls och nattetid.

Gatan kommer under detta arbete att hållas öppen med hjälp av trafikvakter. Under vecka 41 och vecka 42 kommer berörd del av Parkgatan att vara helt avstängd för trafik. All trafik kommer då att ledas om. Trafik till centrum kommer att gå via Norra Hantverkargatan och Vegaplan och övrig trafik leds om via Norra Hantverkargatan-Skolgatan-Barnängsgatan-Trädgårdsgatan. Busstrafiken kommer fortsätta trafikera Hallstahammars bussterminal, men förseningar kan uppstå. Under torsdag den 17 oktober planeras asfaltering och då kommer lokaltrafiken (brukslinjen, servicelinjen) inte komma fram till bussterminalen utan anvisas till en tillfällig hållplats. Trafik till boende och verksamheter på Nämndemansgatan och Parkgatan 2 kommer att ledas om via Trädgårdsgatan. Följ skyltning på platsen.

För gående och cyklister kommer gång- och cykelbanorna längs Parkgatan att hållas öppna, men korsande av vägen kommer ske via tillfälliga övergångsställen. Fredag den 18 oktober klockan 17.00 förväntas arbetet vara avslutat och gatan öppna för trafik igen.

Hallstahems berörda fastigheter – infart och utfart

Boende på Parkgatan 2, Nämndemansgatan och Vattugatan kommer att kunna åka in vid skyltning Trädgårdsgatan 8. Infart kommer att markeras framför Nämndemansgatan 3. Utfart sker på baksidan av Nämndemansgatan 3, vidare ut mot Trädgårdsgatan 8.