Ekologisk hållbarhet

Bostadssektorn står för över 40 procent av energianvändningen i EU och det är därför viktigt att Hallstahem som bostadsbolag bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2018 deltar vi i allmännyttans gemensamma upprop Klimatinitiativet, med målet att bli helt fossilfria och att sänka energiförbrukningen med 30 % till år 2030.

Allmännyttans Klimatinitiativ

Initiativet kommer från allmännyttans riksorganisation SABO och hittills har 110 bostadsbolag med sammanlagt över 400 000 lägenheter anslutit sig. Då världen står inför en oerhört stor klimatutmaning måste vi alla vara med och bidra. Hallstahem gör det genom att successivt övergå till fossilfria bränslen samt sänka energiförbrukningen med 30 % fram till år 2030. Vi ska också i den mån vi kan påverka och underlätta för både hyresgäster och leverantörer att leva och arbeta mer klimatsmart. Här kan du läsa mer om Klimatinitiativet.

Energideklarerade fastigheter

Alla våra fastigheter är energideklarerade enligt lag, och resultatet är dokumenterat i varje trapphus. Energideklarationer är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i våra fastigheter. Deklarationerna är gjorda av en energiexpert tillsammans med oss. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energieffektivisering

För att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet för våra hyresgäster har vi valt att väderprognosstyra våra hus. Det innebär att vi kan styra värmen efter hur varje byggnad beter sig i rådande vädersituation. Genom väderprognosstyrning blir styrningen jämnare och tar tillvara energin bättre. Vi inför också individuell mätning av varmvatten vid stambyten och nyproduktion, vilket gör att hyresgästen själv kan påverka sin energikonsumtion. Vi har även tilläggsisolerat fastigheter i beståndet, bytt fönster, installerat effektiva ventilationssystem och kikar på andra energiförbättrande åtgärder i samband med t ex rotrenoveringar och ombyggnationer.

Belysning och utrustning

Vi byter successivt ut traditionella armaturer och glödlampor mot led i våra fastigheter. Vid alla nyinvesteringar av tvätt och torkmaskiner väljer vi snäppet högre energiklass.

Sopsortering

Det ska vara lätt för hyresgästerna att värna om miljön. Därför bygger vi nu miljöbodar i våra bostadsområden, och under 2019 ska samtliga hyresgäster kunna källsortera sitt avfall nära sin bostad.

Solenergi

Under 2017 installerade vi en solcellsanläggning på ett av våra hyreshustak i centrala Hallstahammar. Anläggningen har hittills producerat mer el än förväntat, och räcker till fastighetens elförbrukning under hela året. Tvättstugor, ventilation och belysning får all sin el från panelerna.

 

 

Vår miljöpolicy

  • Vi strävar efter att använda ekologiskt sunda system som ger en god livsmiljö för alla som vistas i våra bostadsområden.
  • Resurseffektiva lösningar ska väljas i all vår verksamhet för att spara på jordens resurser.
  • Anställda såväl som hyresgäster ska stimuleras till ett aktivt miljöarbete.
  • Vi tar hänsyn till kommunens övergripande miljöprogram
 

Våra miljömål

  • Aldrig använda ämnen som förorenar mark, luft och vatten.
  • Använda produkter som går att återvinna eller återanvända.
  • Verka för att minska energi- och vattenförbrukning.
  • Arbeta aktivt med att främja källsortering av avfall.