Ekologisk hållbarhet

Bostadssektorn står för över 40 procent av energianvändningen i EU och det är därför viktigt att Hallstahem som bostadsbolag bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2018 deltar vi i allmännyttans gemensamma upprop Klimatinitiativet, med målet att bli helt fossilfria och att sänka energiförbrukningen med 30 % till år 2030.

Allmännyttans Klimatinitiativ

Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Världens länder har därför enats i ett klimatavtal (Parisavtalet) om att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader. I Sverige innebär detta att vi senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Allmännyttan har en viktig roll för Sveriges klimatomställning och vill ta sitt ansvar. Klimatinitiativet startades av Sveriges Allmännytta och hittills har 185 bostadsbolag med sammanlagt över 715 000 lägenheter anslutit sig. Då världen står inför en oerhört stor klimatutmaning måste vi alla vara med och bidra. Vad Hallstahem gör inom ramarna för Klimatinitiativet kan du se i punktlistan här bredvid. Här kan du läsa mer om Klimatinitiativet.

Energideklarerade fastigheter

Alla våra fastigheter är energideklarerade enligt lag, och resultatet är dokumenterat i varje trapphus. Energideklarationer är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i våra fastigheter. Deklarationerna är gjorda av en energiexpert tillsammans med oss. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energieffektivisering

För att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet för våra hyresgäster har vi valt att väderprognosstyra våra hus. Det innebär att vi kan styra värmen efter hur varje byggnad beter sig i rådande vädersituation. Genom väderprognosstyrning blir styrningen jämnare och tar tillvara energin bättre. Vi inför också individuell mätning av varmvatten vid stambyten och nyproduktion, vilket gör att hyresgästen själv kan påverka sin energikonsumtion. Vi har även tilläggsisolerat fastigheter i beståndet, bytt fönster, installerat effektiva ventilationssystem och kikar på andra energiförbättrande åtgärder i samband med t ex rotrenoveringar och ombyggnationer.

Belysning och utrustning

Vi byter successivt ut traditionella armaturer och glödlampor mot led i våra fastigheter. Vid alla nyinvesteringar av tvätt och torkmaskiner väljer vi snäppet högre energiklass.

Sopsortering

Det ska vara lätt för hyresgästerna att värna om miljön. Därför bygger vi nu miljöbodar i våra bostadsområden, och under 2019 ska samtliga hyresgäster kunna källsortera sitt avfall nära sin bostad.

Solenergi

Under 2017 installerade vi vår första solcellsanläggning på ett av våra hyreshustak i centrala Hallstahammar (Trädgårdsgatan). Anläggningen har hittills producerat mer el än förväntat, och räcker till fastighetens elförbrukning under hela året. Tvättstugor, ventilation och belysning får all sin el från panelerna. Det senaste tillskottet är en solcellsanläggning på Nämndemansgatan, som installerades under hösten 2019. Vi har beslutat att investera i minst en solcellsanläggning varje år.

 

 

Våra miljömål inom Allmännyttans Klimatinitiativ

Vi tar följande klimatansvar fram till 2030:

  • all fastighetsel ska vara baserad på förnybara eller återvunna bränslen
  • investera i nya solcellsanläggningar varje år
  • fossilfri fordonspark
  • minska vår fjärrvärmeförbrukning med 60 % och vår elförbrukning med 30 % (räknat från 2007 års förbrukning)
  • förbättra källsortering i miljöbodar och tvättstugor
  • tipsa hyresgäster om energibesparingar i vardagen.

 

Elbilspool för alla

Vår elbilspool med en helt eldriven Nissan Leaf är ett bra alternativ för den som bara behöver bil ibland. Det är oftast mindre kostsamt att använda jämfört med att äga en egen bil. Elbilar som drivs med förnyelsebar el bidrar också till att våra hyresgäster kan transportera sig utan att släppa ut några fossila växthusgaser. Det tycker vi är väldigt bra.  Läs mer om bilpoolen här