Till nyhetsarkivet

Nya regler för hemförsäkring

I dagarna får du som har hemförsäkring via Hallstahem ett brev från Länsförsäkringar Bergslagen om nytecknande av avtal.

Många hyresgäster har idag en hemförsäkring via ett samarbetsavtal mellan Hallstahem och Länsförsäkringar Bergslagen. Försäkringen har man hittills betalat på hyresavin till Hallstahem. På grund av ett nytt lagkrav får vi inte längre erbjuda vår hemförsäkring genom en samarbetspartner. Därför ansvarar du själv för att teckna en hemförsäkring efter den 1 maj. Vill du fortsätta försäkra ditt hem i Länsförsäkringar Bergslagen behöver du bara betala fakturan i försäkringsbrevet som du får från dem i april, annars är det fritt fram att välja hemförsäkring från valfritt försäkringsbolag. När du bor hos oss är det ett måste att ha en hemförsäkring.

Varför är hemförsäkring viktigt att ha?

Hemförsäkringen skyddar bland annat egendom mot brand, vattenskada, skador på hushållsmaskiner eller installationer och stöld. Till exempel om du själv varit oaktsam och orsakat en brand, så kan du bli betalningsskyldig personligen om du inte har en giltig hemförsäkring. Och det kan bli mycket dyrt, inte sällan hundratusentals kronor.

I de flesta hemförsäkringar ingår  också ansvarsförsäkring, skydd vid överfall, reseskydd och rättsskydd. Familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress omfattas vanligen av samma hemförsäkring, dock omfattas normalt inte inneboende. Hemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd när du hyr din bostad. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.

Vilken hemförsäkring ska jag välja?

De flesta hemförsäkringar erbjuder liknande skydd. Vilket bolag du ska välja är något vi på Hallstahem inte får vägleda dig i. Det finns många bra hemförsäkringar därute. Vanligen brukar det vara lönsamt att samla sina försäkringar, så har du övriga försäkringar hos ett bolag så kan det vara bra att lägga även hemförsäkringen där. Eller – jämför tre olika hemförsäkringars innehåll och pris, och bestäm dig därefter. Det viktiga är att du gör ditt val och tecknar ny försäkring före 1 maj. Oftast kan du välja att betala månadsvis, om du vill.