Område 1

Här hittar du personal som ansvarar för Barnängsgatan, Trädgårdsgatan 3 och 4-34, Parkgatan, Nämndemansgatan, Vattugatan, Surbrunnsvägen och Tunalundsvägen.

 

Ulrika B Winterhäll

Områdeschef
Telefon:
0220-77 40 11
E-mail:
ulrika.winterhall@hallstahem.se

Jag ansvarar för underhåll, områdes-
utveckling och störningar.

Vill du ha ett möte med mig?
Besökstid: onsdagar kl 13-15.
Övrig tid, hör av dig för tidsbokning!

Områden:

Centrum

Per-Åke

Områdessamordnare
Telefon:
0220-77 40 00

Billy

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Hannu

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

John

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Patrik

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Pauli

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00

Terttu

Fastighetsskötare
Telefon:
0220-77 40 00