Hoppa till innehåll

Knektbacken pausas pga skenande byggpriser

På grund av det mycket osäkra läget i omvärlden som påverkar byggpriser, byggmaterialpriser, tillgång på material med mera har styrelsen beslutat att avvakta med att gå vidare med investering i projektet.

Kostnadsberäkningarna visar att det inte går att få ihop det affärsmässiga i projektet som läget ser ut just nu. Riktningen framåt är dock glasklar, målsättningen är att de 34 lägenheterna ska byggas, men längre fram i tiden när det allmänna världsläget har stabiliserats och förbättrats. Bygglovshandlingar har redan skickats in och förberedande arbeten kommer att fortgå.