Till nyhetsarkivet

Klimatfrågan i fokus under Earth Week 22-27 mars

Hallstahem är ett av 187 företag som är med i Allmännyttans klimatinitiativ. Målet med initiativet är att allmännyttan tillsammans ska vara 100 procent fossilfria år 2030, samtidigt som energianvändningen ska ha minskat med 30 procent.

De deltagande företagen har sammanlagt 714 000 lägenheter i Sverige. Tillsammans uppnår de idag över 95 % fossilfrihet och har totalt minskat energianvändningen med 14 % sedan 2007. Hallstahem har varit en del av Klimatinitiativet sedan 2018. Dock har man sedan många år tillbaka jobbat hårt med framför allt energieffektivisering och minskat energianvändningen med 50 % sedan 2007.

Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av Sveriges bostadsbestånd. 

– Det innebär att potentialen för att fortsatt bidra till att Sverige når sina klimatmål är stor för oss inom bostadssektorn, säger Johan Ollberg, teknik- och miljöchef på Hallstahem. Och vi ser tydligt att målinriktat energieffektiviseringsarbete lönar sig. Vi sparar både pengar och gör en stor insats för att minska klimatpåverkan. Det känns jättebra, säger han.

De senaste tre åren har man intensifierat arbetet, bland annat genom att kartlägga energitjuvar och optimera driften av värmesystemen. Övriga åtgärder man vidtagit till förmån för klimatet är:

  • Erbjuder bilpool via elbil till alla invånare i kommunen
  • Hushållsnära källsortering till samtliga lägenheter
  • Successivt fasar ut fordon som drivs på fossila bränslen, till eldrivna. Idag har bolaget fyra eldrivna servicebilar och fyra eldrivna golfbilar, och har avvecklat både servicebilar och traktorer som varit dieseldrivna.
  • From november 2021 skickar man inte längre ut sina hyresavier via brev för att minimera papper och transporter. Istället ansluter sig kunderna till autogiro eller e-faktura, alt laddar ned sin avi via Mina Sidor.
  • Erbjuder under året tio laddplatser för elbil som hyresgäster kan hyra i anslutning till sin bostad.
  • Inför IMD, Individuell mätning av varmvatten, i alla ombyggnationer och nyproduktion som ett led att få hyresgäster att bli medvetna om och kunna påverka sin förbrukning.
  • Digital signering av kontrakt och andra avtal, via BankID. Också här för att minska klimatpåverkan i och med mindre papper och färre transporter.
  • Övergång till LED-belysning i armaturer både ute och inne.

–  Vi producerar också egen el i solcellanläggningar på Trädgårdsgatan och Nämndemansgatan. Planen är att utöka med ytterligare en solcellsanläggning varje år under fem år, berättar Johan.

Vid sidan av att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan vill man också i större utsträckning hjälpa sina hyresgäster att göra klokare miljöval i vardagen, till exempel genom tips och råd på plats i lägenheten, i miljöbodarna och i sina kommunikationskanaler.

 

FAKTA EARTH WEEK: Den 22-27 mars är det Earth Week som ska öka kunskap och engagemang kring klimatfrågan i Sverige och världen. Veckan avslutas med Earth Hour den 27 mars kl 20.30-21.30, en symbolisk handling där man släcker ned för klimatets skull.