Till nyhetsarkivet

Hyrorna för 2020 är klara

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hallstahem och Hyresgästföreningen avseende 2020 års hyror klara. Överenskommelsen innebär att hyrorna för samtliga lägenheter höjs med 2,1% från 1 januari 2020.

För p-platser, carport & garage sker ingen hyreshöjning. Den nya lägenhetshyran kommer aviseras på aprilhyran, som skickas ut i mitten på mars. Retroaktiv hyra för januari, februari och mars kommer debiteras med halva beloppet på aprilhyran och halva beloppet på majhyran. För en genomsnittslägenhet innebär 2,1% en höjning om 109 kr/månad om hyran idag är 5 200 kr. På Mina sidor kan den nya hyran ses från den 11 mars. Har du frågor angående din nya hyra, kontakta Emma West på e-post, emma.west@hallstahem.se eller på telefon 0220-77 40 06.

Hallstahems ambition med hyresförhandlingarna var att komma överens om en justering av hyran som motsvarar de kostnadsökningar som vi står inför, samt att vara klara med förhandlingarna senast i mitten på december. För att uppnå detta hölls ett flertal förhandlingar i november och början på december. Vårt yrkande var 3,3% vilket sedan justerades till 2,9%. Yrkandet baserades bland annat på förväntad inflation (=ökade kostnader), ökade underhållskostnader, löneökningar för våra medarbetare, samt övriga kostnadsökningar. T ex höjs kostnaden för avfallshanteringen med hela 25% under 2020. Då Hyresgästföreningens bud endast låg på 1,6% fanns ingen möjlighet för oss att fortsätta förhandla, därför tog vi hjälp av Hyresmarknadskommittén som har till uppgift att medla i hyresförhandlingar. HMKs rekommendation till parterna blev att hyrorna ska höjas med 2,1% från 1 januari, vilket vi nu undertecknat en överenskommelse om. Överenskommelsen innefattar att en retroaktiv hyra kommer debiteras för perioden januari-mars. Vi beklagar det eventuella besvär detta innebär för Dig som hyresgäst.

Ulf Magnusson
VD, AB Hallstahem

Läs vårt pressmeddelande om hyrorna här