Till nyhetsarkivet

Hyresgästenkät om covid-19

I dagarna har 400 slumpvis utvalda hyresgäster fått en digital kundundersökning från vår samarbetspartner AktivBo.

Enkäten har skickats ut enbart via e-post eller sms, och innehåller ett mindre antal frågor om vår service och våra åtgärder under den pågående coronapandemin.

Vi uppskattar väldigt mycket om Du som fått enkäten kan ägna några minuter till att besvara den.

Svaren kommer ge oss värdefull kunskap om hur denna märkliga och svåra period fungerat på Hallstahem, och vad vi kan ta med oss för framtiden.

 

Stort tack till er som svarat på enkäten!