Till nyhetsarkivet

Hyresförhandlingar klara för år 2019

De årliga hyresförhandlingarna mellan AB Hallstahem och Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle är nu avslutade och innebär att hyrorna för samtliga lägenheter höjs med 1,93 procent från och med 1 januari 2019. Hur det påverkar dig och din hyra, ser du på din nästa hyresavi som kommer i brevlådan i december. Höjningen gäller även för lokaler med förhandlingsklausul.P-platser med elstolpe höjs med 10 kr/månad, enskilda varmgarage höjs med 20 kr/månad. Övriga p-platser, garage och carport får oförändrad hyra.

För lägenheter med IMD (individuell mätning och debitering) av varmvatten, justeras beloppet som ingår i beräkningen av normalförbrukningen, tillägg samt avdrag, från 52 kr till 54 kr.