Till nyhetsarkivet

Huskurage – för ökad trygghet i hemmet

På söndag den 25 november är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Därför vill vi påminna om och uppmärksamma vår policy Huskurage lite extra. 

Trygghetsfrågan är oerhört viktig och något vi arbetar med dagligen i våra bostadsområden. Vi inför skalskydd, dvs låsta portar, installerar säkerhetsklassade dörrar, går trygghetsvandringar och ser till att belysningen i våra områden bidrar till ökad trygghetskänsla. Men det som sker inne i lägenheten, det vet vi lite om. Här behöver vi hjälpas åt, som medmänniskor, för att skapa trygghet.

I Sverige dödas varje år 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200.000 barn i Sverige i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg.

Med bakgrund av den kunskapen kan vi inte blunda. Vi behöver agera och visa civilkurage genom omsorg om våra grannar. I ditt trapphus finner du information om hur du bör agera och var du kan vända dig. Tack för din omtanke – du kan rädda liv!