Hoppa till innehåll

Hur fungerar snöröjningen?

I vintertid blir snön en stor arbetsuppgift för våra fastighetsskötare. Så här jobbar vi för att snöröjningen ska fungera så bra och snabbt som möjligt.

Hallstahem har avtal med företaget JH Spårservice AB som snöröjer alla större vägar och cykelvägar, samt större ytor (t ex parkeringar) för både Hallstahems och kommunens räkning, med undantag från Strömsholm som röjs av Morberg Fastigheter. JH Spårservice röjer snön nattetid, eftersom det mesta ska vara röjt när det är dags för de flesta av oss att lämna hemmet för skola och jobb. Det är inte samma maskin som både snöröjer och sandar, utan en sandningsmaskin jobbar parallellt med att sanda alla snöröjda ytor.

– Vi har tre maskiner som snöröjer i Hallstahammar, plus tillgång till ytterligare en vid behov, säger Tobias Högkvist på JH Spårservice. Det kan vara bra att känna till att vi alltid gör en bedömning beroende på vädersituation. Om det är kommer mycket snö kan vi medvetet avvakta snöröjningen tills det värsta snöat klart på grund av att det blir verkningslöst att ploga – det blir snabbt lika mycket snö igen. Tänk på att det inte alltid är sandat direkt efter att plogningen skett, så var uppmärksam – tänk på halkrisken och använd broddar vid halt väglag! betonar Tobias.

Hallstahems fastighetsskötare tar vid snöröjningen där JH Spårservice inte kör.
– Vi börjar snöröja och sanda mindre gångvägar vid 7.30 på vardagar samt handskottar och sandar vid entréer, säger Alex Loven, fastighetsskötare på Hallstahem. Vi snöröjer även på helger och kvällar vid behov, efter att Spårtjänst gjort sitt. Tänk på att om du har parkering så ansvarar du själv för snöröjningen av den.