Hoppa till innehåll

Hur fungerar snöröjningen?

Nu har vintern kommit och vi är igång med snöröjning i våra bostadsområden. Läs här om hur vi jobbar för att röja undan snön så att du kommer fram till fots, med cykel och bil.

Hallstahem har avtal med företaget JH Spårservice AB som snöröjer alla större vägar och cykelvägar, samt större ytor (t ex parkeringar) för både Hallstahems och kommunens räkning, med undantag från Strömsholm som röjs av Morberg Fastigheter. JH Spårservice röjer snön nattetid, eftersom det mesta ska vara röjt när det är dags för de flesta av oss att lämna hemmet för skola och jobb. Det är inte samma maskin som både snöröjer och sandar, utan en sandningsmaskin jobbar parallellt med att sanda alla snöröjda ytor.

– JH Spårservice har tre maskiner som snöröjer, plus tillgång till ytterligare en vid behov, säger Urban Kristensson, fastighetsskötare på Hallstahem.  Det kan vara bra att känna till att de alltid gör en bedömning beroende på vädersituation. Om det kommer mycket snö kan de medvetet avvakta snöröjningen tills det värsta snöat klart på grund av att det blir verkningslöst att ploga – det blir snabbt lika mycket snö igen. Tänk på att det inte alltid är sandat direkt efter att plogningen skett, så var uppmärksam på halkrisken och använd broddar vid halt väglag!

Hallstahems personal tar vid snöröjningen där JH Spårservice inte kör.

– Vi börjar snöröja och sanda mindre gångvägar vid 7.30 på vardagar samt handskottar och sandar vid entréer, säger Urban. Vi snöröjer även på helger och kvällar vid behov, efter att Spårservice gjort sitt. 

Tänk på att om du har parkering så ansvarar du själv för snöröjningen av den.