Hoppa till innehåll

En vecka fri från våld

Den 21-27 november arrangeras ”En vecka fri från våld”, en kampanj där olika aktörer i länet anordnar flertalet aktiviteter för att uppmärksamma och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor.

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Syftet med fokusveckan är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Under kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Här kan du se programmet för en rad bra och viktiga föreläsningar och aktiviteter

Huskurage – en policy som räddar liv

Vi uppmanar genom policyn Huskurage till civilkurage i våra hus. Vår önskan är att du som granne visar omtanke och medmänsklighet genom att agera vid oro för våld hos grannen, genom tre enkla steg som kan rädda liv.

1. Knacka på hos grannen
2. Om det känns tryggare – hämta hjälp från andra
3. Ring polisen på tel 112 om läget känns akut

Läs mer om Huskurage här

Se filmen om Grooming

Barn möter risker på nätet som vi som är vuxna idag aldrig behövde tänka på som barn. Se den här 10 min långa filmen om du är förälder, mor- eller farförälder, jobbar med barn eller på annat sätt kommer i kontakt med barn.