Till nyhetsarkivet

Stödnummer och åtgärder gällande corona

Nu kan du som boende i Västmanland ringa ett krisstödnummer om du känner sig ensam eller orolig gällande corona. I övrigt fortsätter vi på Hallstahem att hålla vårt kundcenter stängt för besök tills vidare, med undantag för dig som ska hämta eller lämna in nycklar.

Nytt krisstödnummer i länet
Nu finns ett nytt krisstödsnummer dit du kan ringa om du känner dig ensam eller orolig och vill prata med någon. Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8.00-17.00 för dig i Västmanlands län. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten är öppen för alla oavsett tro eller livsåskådning. En nyhet from maj är att man nu som boende i Västmanland kan ringa ett krisstödnummer om man känner sig ensam eller orolig gällande corona.

Vilka åtgärder har vidtagits på Hallstahem?
All vår personal och hantverkare har uppmanats att följa myndigheternas rekommendationer– att hålla god handhygien, undvika fysisk kontakt och vid minsta symptom stanna hemma från jobbet för att minimera smittrisken. Vi utför just nu endast akuta felanmälningar, för din och våra medarbetares säkerhet. Vårt kundcenter är stängt för besök, med undantag för dem som ska lämna och hämta nycklar.

Felanmälan
Gör dina ärenden via Mina Sidor, telefon 0220-77 40 00 eller mejl info@hallstahem.se. Om du har symptom såsom hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter, även lindriga, ber vi dig vänta med att göra felanmälan till dess att du är frisk igen. Är det ett akut problem hör du självklart av dig, men uppge att du är sjuk. Då gör vi en bedömning om ärendet kräver åtgärd omgående, eller om det kan vänta.

Var en god medmänniska
Ägna en extra tanke åt dina äldre grannar och släktingar – kolla läget med jämna mellanrum och erbjud dig att hjälpa till med det som behövs, t ex handla. Vi behöver alla hjälpas åt med det vi kan för allas trygghet och säkerhet.

 

 

Mer information om Corona-utbrottet

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Videos about corona in different languages

Questions and answers in other languages about Corona Covid-19