Skadedjur

Skadedjur är tyvärr inte ovanliga. I svenska hem tillhör mjölbagge, pälsänger och silverfiskar de vanligaste och på senare år har även kackerlackan och vägglöss gjort sitt intrång i våra hem.

Smuts har ingen koppling till skadedjur

Skadedjur kan finnas i de mest renliga hushåll, smuts har ingen koppling till skadedjur. Oftast är det människan själv som tar med sig krypen hem utan att veta om det. De kan följa med i resebagage och de kan finnas i de produkter vi köper hem till hushållet.

Anmälningsplikt

Om du misstänker att du har skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Det är mycket viktigt att man snabbt kommer igång med saneringen för att undvika förökning och spridning. Hallstahem har ett avtal med saneringsföretaget Nomor och du som hyresgäst har rätt till kostnadsfri sanering.

Hur anmäler man?

Om du som hyresgäst upptäcker skadedjur i din lägenhet ska du omgående göra en felanmälan till Hallstahem på Mina sidor eller telefon 0220-77 40 00.

Läs om Sanering av vägglöss

vaggloss svenskavaggloss engelsk1vaggloss arabiskavaggloss somaliska


Läs om Sanering av kackerlackor

kackerlackor svenskakackerlackor engelskakackerlackor arabiskakackerlackor somaliska