Källsortering

Just nu pågår ett successivt införande av källsortering i hela vårt bestånd. Vi räknar med att ha källsorteringsmöjligheter i nära anslutning till samtliga våra lägenheter under 2019. Att lämna förpackningar och tidningar för återvinning är ett enkelt sätt att aktivt delta i arbetet för en bättre miljö. Genom att göra det minskar vi på mängden resurser som krävs för att producera nytt material. Hittills har vi infört sortering på några adresser i Hallstahammar och i Kolbäck. Dessa adresser har källsortering:

 • Samtliga adresser i Kolbäck
 • Samtliga adresser i Strömsholm
 • Samtliga adresser i Tunåsen
 • Bultfabriksvägen 2-4
 • Vegaplan 1
 • Trädgårdsgatan 4-10, 11, 13, 17, 19, 20, 26, 28 och 50
 • Hästhovsvägen 1 och 13
 • Fasanvägen 1-5
 • Smörblommevägen 14
 • Snevringevägen 45-53
 • Kapellgatan 12-14
 • Bofinkvägen 1, 2, 3 och 5

Det som kan källsorteras på dessa adresser är:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Glas (färgat och ofärgat)
 • Metallförpackningar
 • Tidningar
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Matavfall
 • Restavfall

Matavfall

Alla som bor hos oss ska sortera sina matrester i bruna påsar. Dessa kan då återvinnas till biogas. Exempel på matavfall är matrester, frukt-, ägg-, grönsaksskal, bröd, kaffesump, kaffe- och tefilter, vissna blommor, krukväxter, fiskrens, räk- och kräftskal, hushållspapper och servetter, popcorn, godis, glasspinnar, tandpetare, blompinnar och annat av trä.

Återvinningsstation – för dig utan källsortering vid bostaden

För dig som ännu inte fått källsortering i din miljöbod nära bostaden, finns kommunens återvinningsstationer. De hittar du på Trädgårdsgatan 8, Surbrunnsvägen (vid pizzeria Milano) samt Baldersvägen 7.

Grovavfall ska till Återbruket

Miljöbodarna i våra bostadsområden är till för hushållsavfall – inte som avställningsplats för möbler, madrasser, mattor eller elektronik. Inte heller för lösningsmedel och andra kemiska produkter, som räknas som farligt avfall. Du ansvarar själv för att ta med denna sortens avfall till Återbruket vid Trångfors.

Miljövinster med återvinning

Farligt avfall görs ofarligt
Det är mycket viktigt att farligt avfall tas omhand på rätt sätt. Felaktig hantering av farligt avfall kan få allvarliga konsekvenser för djur, natur och miljö. Det är dessutom kostsamt och svårt att sanera om avfallet hamnar på fel ställe.

Matavfallet blir fordonsbränsle och gödsel
Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle där utsläppet av växthusgaser är nästan obefintlig. Av matavfallet blir det dessutom gödsel till lantbrukare.

Sparar på jordens naturresuser
Istället för att ta ny råvara från jordklotet, används återvunnet material som t ex papper, metall, plast, glas.

Sparar energiförbrukning
 När återvunnet material används i tillverkningen av olika produkter går det åt mindre energi jämfört med att använda nya råvaror. Denna energibesparing innebär att utsläppen av olika miljöstörande ämnen blir lägre.

Produktion av el och värme
Avfall som inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme.