Husdjur

Har du en hund, katt eller något annat husdjur? Tänk då på att många är allergiska och rädda för djur och det måste du som djurägare ta hänsyn till. Du som ägare är också skyldig att hålla hund/katt under tillsyn så att den inte förorsakar skada eller besvär för andra människors hälsa eller miljö.

Visa omtanke om grannarna!

  • Släpp inte ut djuret utan tillsyn.
  • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
  • Se till att hundar och katter inte förorenar området speciellt inte i närheten av barnens lekplatser