Bilplatser

På de bilplatser som hör till Hallstahems bostadsområden får du bara parkera personbilar som är i körbart skick. Även om du hyr din bilplats får den inte användas till avställda bilar, skrotbilar eller liknande. Bilplatsen är endast avsedd för personbilar.

Du som hyresgäst får inte utföra reparations- och underhållsarbeten på din bilplats som är störande eller medför intrång på någon annans bilplats eller på utrymmen som ägs av Hallstahem. Inte heller sådana arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom. Garaget ska användas till förvaring av din bil och biltillbehör – men det får inte bli ett förråd.

Hyresgästen får inte på eller i anslutning till bilplatsen inrätta egna anordningar för att förse bilplatsen med uttag för elektrisk ström.

Om inte annat har angivits under särskilda villkor ansvarar Hallstahem för renhållning, snöröjning och sandning av infartsvägen till bilplatsen men hyresgästen själv sköter detta på själva bilplatsen.

För allas trygghet är Hallstahems gårdar och gångbanor bilfria. Vårt bevakningsföretag Securitas ser till att inga felparkeringar sker. Följ därför alltid skyltarna som visar gällande regler så slipper du onödiga avgifter i form av parkeringsböter. Tillfällig i – och urlastning vid flytt är tillåten, men det krävs att du har ett parkeringstillstånd som finns att hämta på vårt huvudkontor på Parkgatan 2.